Hrdinové

Když se po světě pohybuje zlo, je potřeba proti tomu bojovat. Někteří lidé se jako hrdinové narodili, někteří se hrdiny musí stát až ve chvíli, kdy je to potřeba. A ta chvíle právě nastala.

Tito hrdinové se rozhodli postavit profesoru Thalbergovi, ale sami to nezvládnou. Potřebují vaši pomoc.

Informace pro veřejnost

Pro rodiče

V době kdy zažíváme rozmach moderních technologií by měl být pro děti pravidelný pohyb samozřejmostí. Díky technologiím ale často ve volném čase přecházíme od fyzické aktivity k pasivitě. Online prostředí je již nedílnou součástí našich životů i životů našich dětí. Proto náš projekt propojuje každodenní pohybové aktivity ve škole i ve volném čase s napínavou online hrou, která děti motivuje k dalšímu a dalšímu pohybu.

Více informací
Informace o GDPR