Pro rodiče

Revoluční hra pro žáky základních škol propojující realitu a online svět

V době kdy zažíváme rozmach moderních technologií by měl být pro děti pravidelný pohyb samozřejmostí. Díky technologiím ale často ve volném čase přecházíme od fyzické aktivity k pasivitě. Online prostředí je již nedílnou součástí našich životů i životů našich dětí. Proto náš projekt propojuje každodenní pohybové aktivity ve škole i ve volném čase s napínavou online hrou, která děti motivuje k dalšímu a dalšímu pohybu.

Realita

Pravidelný pohyb má vliv nejen na fyzické zdraví, ale pomáhá také psychice vašich dětí, zlepšuje jejich kognitivní funkce a umocňuje emoční pohodu. Součástí projektu je zapojení dětí do různorodých pohybových aktivit, které jim ukazují pohyb jako zábavnou a přirozenou součást života.

Online svět

Jdeme s dobou a pro projekt ProHero jsme vytvořili i webové rozhraní, ve kterém děti budou moci sledovat, jak se díky jejich pohybu zlepšuje jejich herní charakter. Celým projektem provází hra, pro kterou jsme vytvořili atraktivní příběh, který děti vtáhne do svého děje a bude je po celou dobu motivovat k dalšímu pohybu.

Informace pro rodiče

Co ProHero přináší dětem?

Hodiny tělesné výchovy

Zdravá soutěživost motivuje děti k vyšší účasti v hodinách tělesné výchovy. V rámci projektu bude dětem třikrát měřena výkonnost v různých sportovních disciplínách.

Sportovní dny

Součástí projektu jsou i dva sportovní dny, které u dětí podpoří zdravou soutěživost a týmovost. V rámci těchto dvou akcí budou mezi sebou soutěžit děti ze všech zúčastněných škol v různých, předem stanovených sportovních disciplínách.

Pohyb ve volném čase

Hra motivuje děti rovněž k tomu, aby se rozpohybovaly i ve svém volném čase. A protože míra pohybu mnohdy vychází z rodinného zázemí, je možné, že hra rozhýbe i vás, rodiče.

Týmovost

Náš projekt se snaží o rozvoj sociálních dovedností vašich ratolestí. Mezi ně patří i schopnost pracovat v týmu, která je stále více žádaná ve všech pracovních odvětvích napříč spektrem nabídky zaměstnání.

Sebereflexe

Nezdravé cesty k dosažení tzv. „ideálu krásy“ jsou mezi dětmi stále rozšířenější. ProHero se mimo jiné u dětí snaží o docílení zdravého vnímání sebe sama a tím i o prevenci poruch příjmu potravy.

Budoucnost

Správné pohybové návyky, které si mohou děti z naší hry odnést, utváří základ pro jejich zdravý životní styl a chování v budoucnu.

FAQ

Co je cílem projektu?

Chceme děti nadchnout k pohybu, vzbudit v nich zájem o zdravý životní styl a především je naučit správně se hýbat, abychom u nich vybudovali dobrý pohybový základ pro jakýkoliv sport, který si v budoucnu vyberou.

Kdo za projektem stojí?

Za projektem stojí soukromě financovaný nadační fond Sport2Life, jehož hlavní myšlenkou je inspirovat děti ke zdravému životnímu stylu a dobrým návykům spojeným s pravidelným pohybem. Otcem projektu ProHero je Maroš Novák, který se již řadu let věnuje problematice dětského pohybu.

Pro koho je projekt určen?

Aktuální etapa projektu ProHero je určena pro žáky 4. a 5. tříd základních škol – ZŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská, ZŠ Špitálská a ZŠ Tupolevova.

Kdy projekt probíhá?

Projekt začne 5. listopadu 2019 úvodním kláním a bude ukončen závěrečnou bitvou na jaře 2020. Obě tyto akce jsou koncipovány jako příběhem provázané sportovní dny.