Profesorova laboratoř

Profesor Thalberg je silný protivník, ale každý člověk má svoji slabinu a nejlepším místem, kde takovou slabinu hledat, bude jeho laboratoř. Ale opatrně, tady člověk nikdy neví, kdo nebo co ho může sledovat.

Tajné zprávy z laboratoře

Zprávy z laboratoře

I tak opatrnému vědci, jako je profesor Thalberg, občas unikne nějaká informace proti jeho vůli.

Informace pro veřejnost

Pro rodiče

V době kdy zažíváme rozmach moderních technologií by měl být pro děti pravidelný pohyb samozřejmostí. Díky technologiím ale často ve volném čase přecházíme od fyzické aktivity k pasivitě. Online prostředí je již nedílnou součástí našich životů i životů našich dětí. Proto náš projekt propojuje každodenní pohybové aktivity ve škole i ve volném čase s napínavou online hrou, která děti motivuje k dalšímu a dalšímu pohybu.

Více informací
Informace o GDPR